Tid i Guds Ord

"Det er noe her som jeg virkelig ikke har fått taket på," tenkte jeg der jeg satt og lyttet til pastoren. Han fortalte litt fra en gang han hadde vært nedover Europa for å smugle bibler til mennesker som ikke hadde tilgang til Guds ord. Egentlig var historien en innledning eller et sidesprang til talen, men det gjorde virkelig noe med meg å høre hvilken risiko de tok, og hvor desperate forfulgte kristne var etter å lese Guds ord.

En nedstøvet bibel

Jeg tenkte på min egen bibel som for det meste bare lå og samlet støv. Selv fikk jeg liksom ikke helt til dette med bibellesing. Hver gang jeg satte for meg å komme gjennom ett av Paulus sine brev i Det nye testamentet, kom jeg kanskje halvveis før det skled helt ut.

Da jeg hørte pastoren fortelle, ble det vekket en ny lengsel i meg etter å få mer tak på Guds ord, men jeg fikk ikke helt strukturen på det.

Å bli bedre kjent

Litt senere begynte jeg som deltidsstudent på Acta Bibelskole. Det hadde vært litt omveltninger i livet som gjorde at jeg fikk mye mer tid i hverdagen, og dermed valgte jeg å tilbringe ett år på bibelskolen i menigheten jeg hørte til. En av de første ukene på bibelskolen fikk vi utdelt en bibelleseplanen, som et hjelpemiddel for oss som ønsket å bruke mer tid i Guds ord. For meg ble leseplanen som en invitasjon fra Gud om å bli bedre kjent med Ham og Hans ord.

Jeg fikk et oppriktig ønske om å få med meg hva jeg leste. Tidligere hadde det endt med en del skumlesing når jeg leste i Bibelen, og dermed ble det veldig lett å hoppe av. Nå ville jeg få mer tak på hva som egentlig foregikk, spesielt i Det gamle testamentet, og jeg begynte å notere hva jeg satt igjen med etter å ha lest.

Det skjedde noe i meg da jeg begynte å bruke mer tid i Guds ord, og stoppe opp for hva det jeg leste hadde å si for min egen del. Jeg opplevde at Gud stadig ga meg nye åpenbaringer gjennom historier jeg hadde hørt en del ganger før. Det vokste også frem en hunger etter å høre forkynnelse fra Guds ord. Etter å ha brukt tid i ulike bibeltekster, var det lettere å få med seg det andre hadde å si ut fra tekstene, og det var med på å gi et enda større bilde. Jeg brukte også mye tid på å google kommentarer til ulike tekster, for å prøve å få en større forståelse.

Ved å bli i Guds ord, og lese alt det Gud har gjort gjennom tidene, opplevde jeg å bli enda mer kjent med Gud, og Hans hjerte. Det ble lettere å gjenkjenne Guds stemme, og jeg kunne merke hvordan jeg fikk vokse i det profetiske, bare ved å drøvtygge Guds ord. Det ble stort for meg å tenke på at den Gud som talte til Moses og Abraham, er den samme Gud som taler til oss i dag!


Ringvirkninger

For meg ble det stort å se hvilke ringvirkninger det hadde å være så tett på Bibelen. Når jeg skulle be for noen og/eller dele profetiske ord, hendte det at jeg ble minnet om noe jeg nettopp hadde lest i Bibelen. Selv var jeg litt usikker om jeg skulle dele det; Kom det i hodet mitt bare fordi jeg nettopp hadde lest det, eller var det Gud som ville jeg skulle dele akkurat de ordene med akkurat den og den personen? Men de gangene jeg ble minnet om tekster jeg nylig hadde lest, valgte jeg å dele det med dem jeg ba for. Og det var overveldende å se hvordan det jeg nettopp hadde lest kunne tale rett inn i noen andres liv!

En gang på bønn- og lovsangssamling kjente jeg at jeg skulle dele noe fra hva jeg hadde lest i Bibelen tidligere den dagen. Det var noe i 2. Kongebok som virkelig hadde grepet meg, og jeg opplevde Gud vise meg hvordan historien hadde et profetisk budskap i våre liv i dag, som virkelig ga håp og mot. Budskapet berørte flere, og mot slutten kom forskjellige bort til meg og ønsket at jeg skulle be ut dette profetiske budskapet over deres liv. Noen uker senere var det ei som kom bort til meg og fortalte hvordan det profetiske budskapet hadde fått betydning for henne. Hun hadde reist til Asia like etter, og opplevd mye hindringer. Samtidig hadde hun en enorm fred for at Gud var med og kjempet hennes kamp. Hun holdt fast ved budskapet i 2. Kongebok, og fikk etterhvert oppleve hvordan Gud holdt sitt ord, og åpnet opp dører som syntes å være veldig stengte.

Det var stort å se hvordan Gud brukte bibelstunden min den formiddagen til å åpenbare noe nytt. Og enda mer inspirerende ble det å se hvor stor betydning det fikk for noe som skjedde på andre siden av kloden!

Guds ord er kraftfullt, og det gir rikelig liv. Å bruke mye tid i Guds ord har gjort noe med hjertet mitt. Mange av tekstene har fått gå fra hodet til hjertet når det har vært rom og tid for at Gud har fått tale gjennom Hans Ord.

Kommentarer