Velsignelsens skatter

Det var stort å se tilbake på noe av det Gud hadde lært meg gjennom sesongen jeg var i. Egentlig hadde jeg følt det var en lang og litt tørr sesong hvor jeg ikke opplevde så mange hverdagsdialoger med Gud. Samtidig var det noe dyrebart Gud holdt på å vise meg over tid, litt sånn i det stille...

Endret hjertelag

I en periode opplevde jeg Gud legge personer på hjertet mitt som jeg skulle gå i forbønn for, og be om velsignelse over. Når jeg ba for folk over tid, kunne jeg merke hvordan hjertelaget mitt overfor disse ble stadig mer formet etter Guds hjertelag for dem. Jeg ble oppriktig glad i dem jeg ba for, uavhengig om vi hadde god kontakt eller ikke. Til og med noen jeg egentlig hadde vært ganske frustrert på tidligere - hvor det fort kunne endt i klinsj dersom ikke Gud hadde jobbet med hjertet mitt.

Å be velsignelse over noen, er ut fra et oppriktig ønske om alt godt for dem, og at de skal få se mer av hvem Jesus er. Når dette ble hjertelaget mitt, hadde jeg ikke noe negative tanker overfor disse. Det ble en enorm tankevekker for meg. Når jeg senere kjenner på frustrasjon overfor noen, og får negative tanker, er det kanskje et tegn på at jeg heller bør begynne å velsigne dem...?

Velsignelsen ved å velsigne

Noe av det mest forunderlige Gud viste meg gjennom fruktene av å be for andre, var hvordan jeg selv ble velsignet. Og gjerne av dem jeg ba for! Det var overhodet ikke min intensjon. Men det var veldig fascinerende å se hvordan de jeg ba for, begynte å "gi tilbake" på de underligste vis. Og det uten at de selv visste at jeg ba for dem. Det er absolutt ikke slik at de vi ber for står i noe slags gjengjeld overfor oss! Gud selv sørger for å sende velsignelser i vår vei, men for meg ble denne effekten et vitnesbyrd på at Gud gjør noe med relasjonen til dem vi velsigner. Begge parter får et oppriktig ønske om å gjøre hverandre godt, uten at den andre part nødvendigvis vet at en har gått i forbønn for vedkommende.

Det var utrolig stort og fascinerende å se hvilke frukter som kom av å velsigne andre. Kanskje det er noe av det som ligger i bibelverset "Be, så skal du få"? At Gud velsigner tilbake, enten gjennom dem du selv ber for - eller gjennom helt andre. Gud vil gi den som ber. Om ikke vi alltid opplever å få det akkurat slik vi selv hadde sett for oss, vil Gud gi oss det Han ser vi trenger - til rett tid.

Jesus sier i Det Nye Testamentet at vi skal velsigne dem som forbanner oss. Tenk for en positiv effekt det kan få, når det kan resultere i at vi får et fornyet sinn overfor disse, og at det til og med kan ende med at det er blant andre disse Gud vil bruke til å velsigne oss!

Kommentarer